white-angel-church.com

We speak both danish and english - WEB-ART Artpiece by Lotte Kjoeller

WHITE ANGEL CHURCH PERPETUAL PERFORMANCE WITH START OCTOBER 2020 - TO?

Hvide Engel Kirke Evigheds Performance med start oktober 2020 - til?

DAgens vers:

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre.

Esajas' Bog 9,5

10. ”Jeg gør alting nyt!”

Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.«
Johannes' Åbenbaring kapitel 21, vers 4-5

Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Salmernes Bog 16,8

Angel Performance 09.10.2022 in Hoersholm, Denmark in White Angel Church

UK:

I ALWAYS HAVE THE LORD IN MIND, HE IS ON MY RIGHT SIDE, AND I DO NOT WAVER. PSALMS 16:8
ANGEL PERFORMANCE 09.10.2022 IN HOERSHOLM, DENMARK IN WHITE ANGEL CHURCH

Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Fjerde Mosebog 6,24-26

UK:
THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU, THE LORD LET HIS FACE SHINE UPON YOU AND BE GRACIOUS TO YOU, THE LORD LIFT HIS FACE TO YOU AND GIVE YOU PEACE.
4 mose book 6:24-26

2020 Åbnede Evigheds performance "White Angel Church.  En virtuel og fysisk kirke baseret på kunst og troen på den kristne Gud. En kirke for dem der tror på helbredende evner og gerne vil prøve Hvide Engel. Vores kirke er tværkirkelig fordi vi tror der skal være plads til alle slags kristen tro på lige fod. Der skal være højt til loftet så alle kan være der. Vi tror at biblen taler sandt. 

 

Vi tror på at alle mennesker er født lige ligesom der står i den danske kristne lov Grundloven. Den enkelte undervises ved åndelig samtale og profeti direkte af Gud og understøttes af helbredende bøn af Lotte Kjøllers helligånd White Angel. Lotte Kjøller er præst og leder.

 

Kirken har fået rigtig mange nye medlemmer her på det sidste og de er alle velkomne. Der er mange tusinder medlemmer verden over.

White Angel Church sker ligenu i Danmark. Alle der har lyst kan deltage på eget ansvar. Jeg har åbnet for at man kan prøve min helbredende evne / helligånd og Guds kraft.

håb er, hvor jesus er.                                            hope is, where jesus is.                                          

Håb er, hvor Guds engle er!                                        Hope is, Where Gods angels is!

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.  Markusevangeliet 10,13-16

UK:

2020 Opened Eternity's performance "White Angel Church. A virtual and physical church based on art and faith in the Christian God. A church for those who believe in healing abilities and would like to try White Angel.

 

Our church is interdenominational because we believe there should be room for all kinds of Christian faith on an equal footing. There must be a high ceiling so that everyone can be there. We believe that the Bible speaks the truth.

 

We believe that all people are born just as it says in the Danish Christian law, the Constitution. The individual is taught by spiritual conversation and prophecy directly from God and supported by healing prayer from Lotte Kjøller's holy spirit White Angel. Lotte Kjøller is pastor and leader.

 

The church has had a lot of new members here lately and they are all welcome. There are many thousands of members worldwide. White Angel Church is happening right now in Denmark. Anyone who wants to can participate at their own risk. I have opened for you to try my healing ability / holy spirit and God's power.

Come to White Angel Church this way

Do you want to join our activities come to this adress:

 

White Angel Church.

 

Riddersalen. Foreningshuset.

Rungstedvej 23,

Hørsholm 2970

Denmark

Contact us this way

Feel free to contact White Angel Church by adress on the contact site or you can contact us here from the form.

Church - What is that?

share